Естетизиране на градската среда ’78. Галерия “Шипка” 6

Съоръжения за игра на открито представени на изложбата “Естетизиране на градската среда“ от 1978г.

Съоръжения за обзавеждане на детски площадки, проф. СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ

Съоръжения за обзавеждане на детски площадки, проф. СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ

Съоръжение за обзавеждане на детска площадка, ЛЮБОМИР И ФЛЬОРЕТ ГУРИНОВИ

Съоръжение за обзавеждане на детска площадка, ЛЮБОМИР И ФЛЬОРЕТ ГУРИНОВИ

Тази площадка до преди по-малко от десет години можеше да бъде видяна в парка “Заимов”. Животните и модулната пластика, които все още са в парка, може да разгледате ТУК.